Home

Bijlagen

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. Voor onderstaande subsidies ontbreekt een wettelijk voorschrift. Door vermelding in de begroting wordt voldaan aan de Awb. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies.

Subsidieontvanger

Taakveld

Subsidie 2022
(Bedragen x 1.000)

St. Halt Oost-Brabant

120

7

Ruchte de St.voor Sociaal Cult.Werk (Werkgroep Podium)

530

26

Bibliotheek Helmond - Peel

560

313

Siris

560

21

Stichting Onis

610

889

St. Soc. Cultureel Werk de Weijers

610

12

Stichting Belangengroep Lierop

610

48

Gemeenschapshuis 'de Bunt'

610

50

Sociaal Cultureel Werk in Someren-E

610

48

Stichting Buurtschap Sluis XIII

610

12

Ruchte de St.voor Sociaal Cult.Werk

610

165

Stichting MEE

610

80

Lierop Leeft

610

28

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45