Paragrafen

Paragraaf: Grondbeleid

Paragraaf: Grondbeleid

Het grondbeleid heeft veel invloed op de realisatie van programma’s op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, cultuur, sport, recreatie en economische zaken. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact en brengt hierdoor risico’s met zich mee.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45