Home

Financiën

Samenvattend overzicht van baten en lasten

Een gemeentelijke organisatie is budget gestuurd. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke taken mogen worden uitgevoerd binnen door de raad aangemerkte budgetten, lees: toegestane lasten. De raad heeft immers het budgetrecht. Lasten worden daarom weergegeven met een "+"; baten dienen als dekking voor de toegestane lasten en worden met een "-" weergegeven. Om misverstanden te voorkomen worden negatieve resultaten (verlies of nadeel) aangeduid met een "-" en worden positieve resultaten (winst of voordeel) aangeduid met een "+"

Bedragen x 1.000

Omschrijving

Begroting 2021 na wijzigingen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

Samen Someren

-23.831

-22.304

-22.116

-22.215

-22.101

Greenlab 2030

-4.880

-2.390

-2.207

-2.213

-2.245

Aantrekkelijk Wonen

-17.890

-16.319

-12.630

-14.095

-13.425

Hart van Someren

-3.516

-479

-422

-422

-422

Bedrijfsvoering

-15.198

-9.433

-8.999

-8.965

-9.012

Totaal Lasten

-65.314

-50.925

-46.373

-47.911

-47.204

Baten

Samen Someren

6.101

4.857

4.784

4.689

4.666

Greenlab 2030

2.997

724

598

610

624

Aantrekkelijk Wonen

12.319

10.878

7.068

8.452

7.682

Hart van Someren

1.354

245

245

245

245

Bedrijfsvoering

42.016

34.445

33.639

33.458

33.533

Totaal Baten

64.786

51.150

46.334

47.455

46.749

Resultaat

-528

225

-39

-456

-455

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45