Programmaplan

2. GreenLab 2030

We streven naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met economisch toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. Samen met andere Peelgemeenten willen we inzetten op circulaire economie. Deze ambitie in onze Toekomstvisie wordt in dit programma uitgewerkt met de thema's 'beleefbaar buitengebied', 'aantrekkelijk door toerisme, recreatie en horeca' en 'vestigings- en ondernemersklimaat'.
Dit programma omvat de taakvelden Economie, Openbaar Groen en Recreatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45