Programmaplan

5. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering staat voor alle taken gericht op inrichting en aansturing van de organisatie en processen. Hieronder vallen de onderwerpen bestuur, burgerzaken, overhead en algemene dekkingsmiddelen.
Niet alleen buiten het gemeentehuis, maar ook er binnen is aandacht voor actualiteit. Dat kan zijn vanuit wetswijzigingen, maar ook vanuit veranderende maatschappelijke normen en waarden. Alles met het doel om interactief en betrouwbaar te blijven.
Dit programma omvat het taakveld Bestuur en Ondersteuning

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45