5. Bedrijfsvoering

Verbonden Partijen

Soort recht verbonden partij

Publiek

Naam

ICT NML

Plaats

Roermond

Naam

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Plaats

Helmond

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Plaats

Oss

Naam

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Plaats

Oirschot

Soort recht verbonden partij

Privaat

Naam

Brabant Water NV

Plaats

Den Bosch

Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Plaats

Den Haag

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45