Programmaplan

4. Hart van Someren

Het centrum van Someren heeft een aantal kernkwaliteiten waarmee het zich blijvend kan onderscheiden: het diverse winkelaanbod met een goede mix van filiaalbedrijven en veel sterke, lokale aanbieders, de trekkracht van de supermarkten in het centrum en concentratie van horeca.
De ambitie is het behoud van een stevig kernwinkelapparaat voor de eigen bevolking en ontwikkeling van het centrum als ontmoetingsplek voor inwoners en pleisterplaats voor bezoekers.  
In dit programma staat de centrumvisie centraal en de rol van stakeholders bij de totstandkoming en uitvoering daarvan.
Dit programma omdat het taak veld Ruimtelijke Ordening

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45