Programmaplan

1. Samen Someren

In het programma Samen Someren staat de interactie van en met onze burgers centraal. Dit heeft betrekking op de communicatie en het onderhouden van contacten via dorps- en wijkraden en ook op het stimuleren van ons verenigingsleven en gezamenlijke activiteiten en evenementen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle burgers in staat zijn om deel te kunnen nemen en op de een of andere manier hun inbreng kunnen hebben.
Dit programma omvat de taakvelden Onderwijs, Sport, Cultuur en Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45